PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PENTRU CLIENȚI

În calitate de furnizor și prestator de servicii, AVANTI RO SRL prelucrează date personale, prin site-ul www.avantidecor.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679(GDPR) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR.

 

1. Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal avute în vedere, reprezintă orice informații referitoare la clientul noștri, ca de exemplu: nume, prenume, adresa de corespondență,  numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, numărul contractului.

2. Securitatea datelor

AVANTI RO SRL utilizează diverse măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenționat.

3. Scopul colectării datelor cu caracter personal de către AVANTI RO SRL

Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopul oferirii unei mai bune experiențe la accesarea siteului, incheierea de contracte, facturi și orice alte acte contabile, transmiterea de oferte către clienți.

4. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele înregistrate sunt utilizate de către firma noastră cu bună-credință, în scopuri legitime și cu respectarea cerințelor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

5. Durata procesării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cât timp se prestează serviciile indicate, pana la scoaterea din evidenta clienților sau pana la finalizarea termenului legal de arhivare.

6. Drepturile utilizatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Clientul beneficiază de dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, are dreptul de a se opune oricând prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicitate ștergerea/modificarea datelor.

Refuzul clientului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă și publicitate, măsurarea gradului de mulțumire față de serviciile prestate de AVANTI RO SRL. Refuzul nu se poate aplica în ceea ce privește executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță.

Pentru orice informații suplimentare cu privire la Confidențialitatea datelor și RGDP, vă rugăm să ne contactați prin intermediul paginii de Contact de pe site sau la adresa de email secretariat@avantidecor.ro. De asemenea, ne puteți contacta la telefon +40 258 816652.

Apelează la un consultant

consiliere-mobila-la-comanda


AvantiDecor

Alba Iulia, str. Gheorghe Doja nr.143

jud.Alba, România