politica-de-returnare

Soluționarea cererilor de returnare

Cererile de returnare vor fi soluționate într-un termen de 30 de zile de la data depunerii actelor necesare la sediul nostru și trebuie să cuprindă următoarele documente:

  • Cererea pentru denunțare unilaterala a contractului sau comenzii, cu datele complete ale persoanei care face denunțarea, semnată și datată;
  • date despre produsul returnat și motivul returnării;
  • factura în original;
  • certificatul de garanție în original (unde este cazul)
  • copie după cartea de identitate a persoanei care apare pe factură ca beneficiar.

Vor fi luate în considerare doar cererile care sunt conforme cu Politica de Returnare expusă alăturat.